så skulle vi være oppe igen
Alle fredag 24 der kan være logind problemerSagkyndige Pas på cryptolocker-malware!

Du@må ikke klikke på links til Dropbox, OneDrive eller Google Drive fra din Citrix klient og må heller ikke åbne komprimerede eller@pakkede filer!
- og så skal tænke over din internetanvendelse@- se nedenfor.

dr.dk@som ikke helt er hvad det giver sig ud for (prøv at lave en "mouse over"), men det kan også se legitimt ud og fx hedde "bit.ly/qowiewtgbdjh"https://www.csis.dk/da/csis/news/4629/ og her:@https://www.csis.dk/da/csis/news/4676/

Dvs. ved modtagelse eller fremsøgning af@filer af typerne zip, rar, exe, scr, vbs, bat, pif må disse IKKE ÅBNES uanset om de er vedhæftet en mail eller du har adgang til filen på anden vis (fællesdrev, USB-nøgle, Acadre) i stedet@skal det uden at filerne medsendes@anmeldes til Helpdesk,@som pakker indholdet ud et sikret sted.

Undtagelser:

   

 • Forbuddet mod at åbne og anvende zip-filer omfatter ikke den zip-fil man får hvis man efter modtagelse af filer i BlueWhale vælger "Hent alle" og derved downloader en zip-fil indeholdende alle vedhæftninger. Tjek altid først om der er vedhæftninger der indeholder de forbudte filtypeangivelser (zip, rar, exe, vbs, scr, bat, pif) inden du vælger at downloade alle!
 • Særligt for EC: Forbuddet mod at åbne og anvende zip-filer omfatter ikke den 7zip-fil (7z) man downloader, når man i NetService eksporterer alle dokumenterne fra Patienterstatningen. 

 • Links kan forklædes på mange måder. Her er fx et link til Nogle gange linkes der med den fulde URL (adresse) synlig, men igen kan man ikke være sikker på, at det fører til den adresse og kan fx linke til download af farlige filtyper eller programmer 
 •  

  Hvis du modtager mail med links til eksternt indhold, i din Citrix klient, som fx angiver, at der kan hentes røntgenbilleder eller andet indhold fra afsenderen, så må du ikke klikke på linket. Det kan både dreje sig om links til Dropbox, Google Drev, Microsoft OneDrive@eller links der ikke angiver en fuld adresse men blot hedder noget kryptisk a la "bit.ly/122544" eller lignende.

  Links - nogle gange i forklædning:

  Undgå i videst mulig udstrækning at surfe privat på nettet fra arbejdsmaskinerne og slet ikke inden for Citrix. De seneste angrebsbølger kan ramme os ved besøg på tilfældige og lødige hjemmesider.

  De teknisk interesserede kan læse mere her:

  Alle skal:

  - Udvise agtpågivenhed over for vedhæftede filer, links og spam - og uden tøven kontakte IT hvis man får ukendte/mistænkelige popup-beskeder eller indholdet af et dokument er ulæseligt

  - Løbende læse instruktioner@på pobcitrix.dk

  Intet kan sikre os 100%, men det bedste værn er årvågne brugere.

  VH IT

    

Sagkyndige: 5- 3  hvis man har problemer med at få lov til at logge ind på hjemme2, fejlen opleves med man får SMS men ikke lov til at logge på.

Så kontakt IT det er en password fej hos os.

Vi har lavet en ny server som løsner nogle af de problemer som især hospitals pc'er kan have:

Med Firefox eller Chrome Log på: https://hjemme1.patomb.dk

Man kan ikke printe fra Hjemme1

Hvis du skal kunne printe kan du hente Citrix klienten her: Citrix Klient

 

Sagkyndige & hjemmearbejdspladser

OBS: Se først, om problemet du oplever fremgår af FAQ nedenfor inden du ringer eller skriver!

Supporten til sagkyndige/lægekonsulenter er åben kl. 1000 – 1700 på hverdage. Der kan hele døgnet skrives til sagkyndighelpdesk@patientombuddet.dk - henvendelserne behandles fra kl. 0800 - 1700.
Ønskes telefonisk support ringes på
7228 6602


 

Kendte fejl POB Citrix/FAQ

1. Mac brugere kan opleve at tastatur og mus ikke virker.

Workaround: Åbn et program uden for Citrix (fx "Notes" el. "Lommeregner") og skriv et tegn eller to. Gå derefter tilbage til Citrix vinduet, hvor tastaturet nu virker.
LØSNING: Opdatering af Citrix klienten til seneste version løser problemet.

2. Firefox kan drille ved at man ikke får åbnet skrivebordet men blot venter og venter og...
Efter opdatering af Firefox skal man klikke på det Citrix skrivebord man vil på, derefter klikkes på den lille LEGO klods i titellinjen og klik på: "tillad og husk."

3. Citrix klient bliver ikke "downloadet" når man bruger Firefox.
Man kan prøve følgende:

Åbn Firefox. I adressefeltet skrives: about:config 

Der kommer en advarsel, som man accepterer.

Rul ned af siden til  :plugins.load_appdir_plugins

Dobbeltklik så value bliver : true  Luk derefter Firefox, som derefter kan åbnes igen.

4. Hyppige fejl efter Java opdateringer: 

4.1. Citrix prøver at bruge Java, det skal den ikke!
På den side, hvor jeres skrivebordsikon er, øverst på siden, gå i Settings.
I General skal man bruge: Native Client hvis der står Java skal man:
Change Client og vælge Native Client


Test om det virker – hvis ikke, skal Citrix klienten geninstalleres.

4.2. Efter Java opdateringer kan det være nødvendigt at re-installere Citrix klienten.
Hvis det ikke hjælper må man afinstallere Citrix klienten og så derefter installere den igen.
Citrix klienten kan hentes på 


Link til fjernbetjening af supporten (Windows og Mac OS-X):

Teamviewer Link

Kontaktinformation:
Hvis man har brug for telefonisk hjælp: Ring 722 86602 tast 
Hvis man er sagkyndig og ønsker at sende en mail: sagkyndighelpdesk@patientombuddet.dk (kopier adressen)

Hvis man er medarbejder og  ønsker at sende en mail: helpdesk@patientombuddet.dk  (kopier adressen)
Oplys evt. hvordan man ønsker at blive kontaktet


Inden man kontakter Helpdesk, så tjek om der er forbindelse til internettet, f.eks.
www.dr.dk 

 


Link til Citrix client: www.citrix.com/go/receiver Her henter man Citrix klienten og installerer den.

MAC brugere prøv evt. denne side:
https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/mac.html

Patientombuddets Citrix adresse til opkobling kan lægges som fortrukken, så den er nem at finde igen:

https://hjemme.patomb.dk   Reserve: https://hjemme2.patomb.dk

Hvis man har problemer med Internet Explorer, så prøv evt. Mozilla Firefox eller Google Chrome